Každý obyvateľ má svojho asistenta a terapeuta. Pravidelne sa mu venuje zdravotná sestra, sociálny poradca aj fyzioterapeut.

Opatera je nepretržitá 24 hodín, podľa potreby. O zdravie sa starajú lekári, sestry a agentúra opatrovateľskej starostlivosti v blízkej poliklinike.

Opatrovatelia  pomáhajú seniorom pri nevyhnutných životných úkonoch, hygiene a stravovaní, udržiavaní poriadku a oblečenia, pohybe a pri častých vychádzkach v parku, sprevádzajú klientov na vyšetrenie. 

ADOS a personál pravidelne sleduje a hodnotí zdravotný stav , komunikuje s lekármi,  obstaráva lieky a zdravotnícke pomôcky.

Sebarealizáciu a dennú zábavu zabezpečujú špeciálni pedagógovia (terapeuti), ktorí organizujú rôzne aktivity, aromaterapie, ručné práce, výtvarné krúžky, muziokoterapie.

Činnosť personálu , potreby a zdravotná starostlivosť sa elektricky zaznamenáva v počítačovom informačnom systéme.

Informácie nám umožňujú účinne kontrolovať kvalitu starostlivosti a prispôsobiť obsah opatery individuálnym potrebám klientov.